«Ημερίδες μελέτης 2-4 Ιουνίου στην Αθήνα»

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/NGL διοργανώνει ημερίδες μελέτης στην Αθήνα από την Τρίτη 2 Ιουνίου εώς την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum, Λ. Συγγρού 89-93.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως η Λιτότητα, οι Κοινωνικές Ανισότητες, το μέλλον της Αριστεράς στην Ευρώπη.

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα

GUE/NGL Study Days in Athens (Greece)
01-04 June 2015

Venue and Accommodation:
InterContinental Athenaeum Hotel
Syngrou Avenue 89-93, Athens

DRAFT PROGRAMME
Interpretation: DE – EN – IT – EL – FR – ES – PT (+ Danish in passive)

TUESDAY, June 2nd

9.00 – 09.45 Opening of the meeting and welcome

Gabi ZIMMER , President of the GUE/NGL Group
Yannis Dragassakis, Vice President of the Government and responsible of the Governmental Council on Economic Policy
Dimitris PAPADIMOULIS, GUE/NGL MEP and EP Vice President

Periphery Debts: Causes, consequences and solutions
1st panel: “A Political Economy of the Periphery Debt Accumulation”
2nd panel: “The uneven geographies of the European Crisis”

09.45 – 11.15   1st panel, Chair: Stelios Kouloglou (GUE/NGL MEP)

Gabriel Colletis (Professor of Economic Sciences, University of Toulouse 1 -Capitole/ France)
Alekos Kalyvis (responsible of economic policy of the political secretariat of SYRIZA) tbc.
Debate

11.15-11.30 Coffee break

TUESDAY, June 2nd (morning session – continuation)

11.30-13.00 2nd panel, Chair: Matt Carthy (GUE/NGL MEP)

Mariana Mortagua (economist/ Portugal)
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL MEP)
Marina Albiol (GUE/NGL MEP)
Debate

TUESDAY, June 2nd (afternoon session)
3rd panel: «Standing with the Greeks for a European Alternative»
4th panel: «For a European Solution to the Periphery Debts»

15.30 – 17.00 3rd panel, Chair: Marisa Matias (GUE/NGL MEP)

Walter Baier (economist and coordinator of «transform! europe» network / Austria)
Myrto Bolota (coordinator of «solidarity4all» network/ Greece)
Barbara Spinelli (GUE/NGL MEP)
Debate

17.00 – 17.15 Coffee break

17.15 – 19.00 4th panel, Chair: Sofia Sakorafa (GUE/NGL MEP)

Eric Toussaint (CADTM and Representative of the Audit Committee for the greek debt)
Fabio de Masi (GUE/NGL MEP)
Debate

WEDNESDAY, June 3rd

“The response of Cohesion Policies to the Economic Crisis”
1st panel: «When competitiveness undermines cohesion: employment and social welfare in the spectrum of the Agenda 2020»
2nd panel: «A critical Assessment of the austerity policies in the EU»

9.00 – 10.30 1st panel, Chair: Kostadina Kuneva (GUE/NGL MEP)

Rania Antonopoulou (Deputy Minister to tackle unemployment)
Rina Ronja Kari (GUE/NGL MEP)
Debate

10.30 – 10.45 Coffee break

10.45 – 12.30 2nd panel, Chair: Kostas Chrysogonos (GUE/NGL MEP)

Henri Malosse (President of the EESC)
Younous Omarjee (GUE/NGL MEP)
Debate

13.00 – 15.00 Break

(14.00 – 14.30 Press conference – interpretation will be provided only in EL and DE)

Wednesday, June 3rd (afternoon session)
«Another Europe is possible – Fighting austerity, inequalities and imbalances»

15.00 – 16.30 Chair: Dimitris Papadimoulis (GUE/NGL MEP)

Nikos Chountis (Deputy Minister on European Affairs)
Malin Bjork (GUE/NGL MEP)
Lola Sanchez (GUE/NGL MEP)
Debate

16.30 – 16.45 Coffee break
16.45 – 18.00 Continuation of the debate
18:00 – 18:30 Conclusions by Gabi Zimmer

THURSDAY, June 4rth

11.00 – 13.00 Visit of the Hellenic National Parliament