Συζήτηση για την Ηθική και Σεξουαλική Παρενόχληση στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Συζήτηση για την Ηθική και Σεξουαλική Παρενόχληση της οποίας μπορεί να είναι θύματα συνεργάτες των Ευρωβουλευτών έγινε σήμερα στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ).

Το φαινόμενο παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις αλλά το ΕΚ δεν το έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά έως τώρα παρά μόνο λαμβάνει μέτρα για την έξωθεν καλή μαρτυρία ενώ δεν δίνει πραγματικές λύσεις και υιοθετεί αμφισβητήσιμες μεθόδους.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης των συνεργατών που λειτουργεί στο ΕΚ αποτελείται από τρεις ευρωβουλευτές, έναν εκπρόσωπο των κοινοβουλευτικών συνεργατών και ένα μέλος της νομικής υπηρεσίας που εκπροσωπεί τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚ. Όποια απόφαση λάβει αυτή τη Επιτροπή πρέπει να επικυρωθεί από τον Πρόεδρο του ΕΚ, οπότε οι τέσσερις στους έξι ανθρώπους που αποφασίζουν για το αν υφίσταται παρενόχληση συνεργάτης είναι ευρωβουλευτές. Πόσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό; Επιπλέον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία κατάρτιση να αποφασίζουν για θέματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα και να απαιτούν ειδικές νομικές γνώσεις. Οι χρόνοι, δε, λήψης μιας απόφασης είναι πολύ αργοί με αποτέλεσμα όταν κάποιος συνεργάτης υφίσταται πράγματι παρενόχληση, να υπόκειται σε επιπλέον ψυχολογική πίεση έως ότου ληφθεί η απόφαση.

Στη συζήτηση που έγινε με έναν εκ των κοσμητόρων που είναι μέλη της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης των συνεργατών, η κ.Κούνεβα έθεσε τα εξής ερωτήματα:

«Χαίρομαι που κάνουμε αυτήν τη συζήτηση σήμερα σχετικά με την παρενόχληση των συνεργατών μας.
Νομίζω όμως πως πρέπει να κάνουμε και μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τους συνεργάτες μας γιατί πολλές φορές έχω την εντύπωση πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους αντιμετωπίζει ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας και θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα:
– Γιατί οι συνεργάτες μας δεν αποζημιώνονται όπως οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μας συνοδεύουν στο Στρασβούργο; Είναι κατώτεροι και πρέπει να κοιμούνται σε πιο φθηνά ξενοδοχεία από τους άλλους ή να ταξιδεύουν με χειρότερες συνθήκες;

Ως προς την Επιτροπή για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης τώρα, έχω τρία ερωτήματα:

1. Θεωρείτε πως είναι ισότιμη η εκπροσώπηση των βουλευτών και των συνεργατών;
Πως είναι δυνατόν να έχουμε τρεις βουλευτές και μόνο έναν συνεργάτη και την απόφαση να πρέπει να την επικυρώσει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, μιλάμε τελικά για τέσσερις βουλευτές και έναν συνεργάτη.

2. Πιστεύετε πως οι ευρωβουλευτές και ο συνεργάτης που μετέχουν στην Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν ζητήματα που σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να κριθούν μόνο από νομικό εμπειρογνώμονα για δύο λόγους:
– τα στοιχεία που κατατίθενται είναι πάρα πολλά
– τα δεδομένα μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα
Ο νομικός του Κοινοβουλίου είναι εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα.
Θα δεχτείτε εξωτερικό ανεξάρτητο νομικό ως μέλος της Επιτροπής σας;

3. Έχετε στοιχεία για το ποσοστό των υποθέσεων που έχουν λυθεί υπέρ των συνεργατών;
Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες;»