Συλλογικές Συμβάσεις: Πώς θα ανακτηθεί το χαμένο έδαφος

Οι εισηγήσεις δύο ημερίδων της GUE/NGL και της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκαν, με απόσταση δύο εβδομάδων η μια από την άλλη, δυο ημερίδες με θέμα το παρόν και το μέλλον των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η πρώτη στις Βρυξέλλες και η δεύτερη στην Αθήνα. Η πρώτη διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς, GUE/NGL, με πρόταση της Κ. Κούνεβα. Η δεύτερη, με πρόταση της ίδιας, συνδιοργανώθηκε από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τη GUE/NGL και το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις ημερίδες, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, μίλησαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και ελληνικών συνδικάτων καθώς και επιστήμονες του εργατικού δικαίου, καθηγητές ελληνι-
κών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Οι εισηγήσεις στις δυο ημερίδες συνθέτουν ένα πανόραμα της κατάστασης των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα της επίθεσης που έχει υποστεί σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συνθέτουν, επίσης, μια αδρή ακτινογραφία των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο. Και, καθώς οι ημερίδες αυτές πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο ιδιαίτερα την κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα έπειτα από έξι χρόνια μνημονιακής απορρύθμισης, τροφοδοτούν με πλούσιο υλικό επιχειρημάτων και εμπειριών τη συζήτηση για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της δεύ-
τερης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου.
Για τον λόγο αυτό κρίναμε ότι είναι χρήσιμη η διάθεση του υλικού με τις παρεμβάσεις στις δυο ημερίδες σε όλους όσοι, πέρα από αυτούς που τις παρακολούθησαν, εμπλέκονται, προβληματίζονται και αγωνιούν για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γενικότερα του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Οι εισηγήσεις παρατίθενται με βάση την απομαγνητοφώνησή τους, με ελάχιστες περικοπές. Για τις εισηγήσεις των ξένων ομιλητών ακολουθήθηκε η διερμηνεία που γινόταν ταυτόχρονα στις δυο ημερίδες. Έγιναν λίγες προσαρμογές του προφορικού λόγου στις ανάγκες της ανάγνωσης. Για τυχόν αποκλίσεις από τις διατυπώσεις των ομιλητών η ευθύνη ανήκει στους επιμελητές αυτής της έκδοσης. Από τους επιμελητές, επίσης, προστέθηκαν ελάχιστες διευκρινιστικές σημειώσεις, κυρίως για να καλυφθεί η εξέλιξη ζητημάτων στα οποία αναφέρονται οι ομιλητές.

Η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εδώ:

entypo-sse