Σήμερα εγκρίνεται η έκθεση για τους οικιακούς εργαζόμενους και το προσωπικό φροντίδας

Σήμερα εγκρίνεται από την επιτροπή «Δικαιώματα των γυναικών και Ισότητας των Φύλων» η έκθεση που συνέταξε η Κ.Κούνεβα για τους οικιακούς εργαζόμενους και το προσωπικό φροντίδας. Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης της Κ.Κούνεβα αποτυπώνονται στο γράφημα που ακολουθεί:

kuneva_domesticworkers_18-2-16_syriza-(gr)

 

Παρακολουθείστε ζωντανά την συνεδρίαση της επιτροπής FEMM: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160211IPR13992/Committee-on-Women’s-Rights-and-Gender-Equality-meeting-18022016-%28AM%29