Μια αληθινή ιστορία

Κ. Κούνεβα: «Βοηθήστε μας να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών»
Malin Bjork: «Απαίτησε από την Κυβέρνηση σου να επικυρώσει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»

Βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας ενάντια στις Γυναίκες.

Στο βίντεο συμμετέχουν οι Ευρωβουλευτές GUE/NGL, Kostadinka KUNEVA και Malin BJÖRK.

Για τη δημιουργία του βίντεο εργάστηκαν οι:
Σενάριο & Παραγωγή: Nikki Sullings & Matteo Aletta
Βιντεοσκόπηση: Vasileios Katsardis
Επεξεργασία: Madeleine Sibold