Συνεχίζεται η πτωτική πορεία της πλήρους απασχόλησης. Μελέτη για την επισφαλή εργασία στην Ευρώπη

Σήμερα 1 Σεπτέμβρη παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η μελέτη για την επισφαλή εργασία στην Ευρώπη.

Κύρια σημεία της μελέτης είναι:

  • Η μεγάλη υποχώρηση της πλήρους απασχόλησης στην Ευρώπη
  • Η μείωση από 62% στο 59%, μέσα σε ένα χρόνο, 2013 – 2014
  • 1 στους 2 νέους είναι σε ημιαπασχόληση
  • Μόνο το 34% των εργαζομένων στις Κάτω Χώρες έχουν πλήρη απασχόληση
  • Και στο Βέλγιο μεγάλη αύξηση της επισφάλειας
  • Τεράστιοι οι κίνδυνοι για το συνταξιοδοτικό από την αυξανόμενη επισφάλεια της εργασίας στην Ευρώπη.

Στην παρέμβασή της η Κωνσταντίνα Κούνεβα έθιξε τις δραματικές επιπτώσεις για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό λόγω της υποχώρησης της πλήρους απασχόλησης.

Δείτε τα κείμενα της μελέτης:

s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-EMPL-DV-2016-08-31-EMPL20160831_IES_Prescarious_Employment_v2_EN

s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-EMPL-DV-2016-08-31-EMPL20160831_POLDEP_At_A_Glance_Prescarious_Employment_EN

s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-EMPL-DV-2016-08-31-EMPL20160831_POLDEP_Briefing_Prescarious_Employment_EN

s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-EMPL-DV-2016-08-31-IPOL_STU(20165)587285(ANN01)_EN Part 2