Κοινή Δήλωση Ευρωβουλευτών για την 10η Ευρωπαϊκή Ημέρα Κατά της Εμπορίας των Ανθρώπων, 18 Οκτώβρη 2016

Για τον εορτασμό της 10ης  «Ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων» στην Ε.Ε., 18 Οκτωβρίου 2016, ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες GUE/NGL., S&D και Greens υπέγραψαν κοινή δήλωση για την αντιμετώπιση και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της εμπορίας ανθρώπων την οποία συνυπογράφει η Ευρωβουλευτής Κ.Κούνεβα.

Η δήλωση

 18 Οκτώβρη 2016 – Ευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων

Αυτή η μέρα, πρέπει να είναι μια ημέρα που θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της πιο κυρίαρχης μορφής εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή της εμπορίας γυναικών, κοριτσιών και αγοριών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τα λόγια και να καταδείξουμε την αιτία που τροφοδοτεί την εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση, δηλαδή τη ζήτηση για το αμειβόμενο σεξ και τις αναπτυσσόμενες αγορές της πορνείας στην Ευρώπη.

Η εμπορία των ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη, εγκληματική επιχείρηση στον κόσμο, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτελούν το 98% των θυμάτων του. Παρά το ότι  το διεθνές δίκαιο και οι νόμοι 134 χωρών ποινικοποιούν  την εμπορία του σεξ, εξακολουθεί να είναι νομικά και κοινωνικά αποδεκτό να χρησιμοποιούνται οι γυναίκες και τα κορίτσια σαν εμπόρευμα.

Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια αγοράζονται και πωλούνται κάθε χρόνο στην αγορά του σεξ, δηλαδή στην πορνεία, η οποία είναι συχνά ο τελικός  προορισμός της εμπορίας του σεξ. Χωρίς το εμπόριο του σεξ δεν θα υπήρχε η βιομηχανία της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών, και γι’ αυτό  οι προσπάθειες αντιμετώπισης της εμπορίας του σεξ θα πρέπει να κατευθύνονται και προς την αντιμετώπιση της πορνείας.

 Θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε νόμους που αφορούν τόσο εκείνους που επωφελούνται από αυτό το έγκλημα – διακινητές σεξ, ιδιοκτήτες οίκων ανοχής, τουριστικούς πράκτορες σεξ και προαγωγούς- όσο και και εκείνους που τροφοδοτούν τη ζήτηση: τους αγοραστές. Κάνοντας υπόλογους τους αγοραστές του σεξ, θα μειωθεί η εμπορία.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Σε αυτό το μοντέλο, είναι η αγορά των σεξουαλικών υπηρεσιών που είναι εγκληματική και τιμωρητέα πράξη και όχι οι υπηρεσίες των εκδιδομένων ατόμων. Μέχρι στιγμής, το μοντέλο αυτό έχει εφαρμοστεί στη Σουηδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Γαλλία.

Τι περιμένουμε; Ενώ υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα και εκθέσεις, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και κακοποίησης στην αγορά της πορνείας, που τροφοδοτείται από την εμπορία.

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας των Ανθρώπων, στις 18 Οκτωβρίου, καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. Εμείς υποστηρίζουμε το σκανδιναβικό μοντέλο, ένα νομικό πλαίσιο το οποίο:

  • αποποινικοποιεί και δεν τιμωρεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πορνεία, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, και τους παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης – συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας ώστε να αφήσουν την πορνεία, εφόσον το επιθυμούν.
  • ποινικοποιεί αυτούς που εκμεταλλεύονται ανθρώπους με σκοπό το κέρδος, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών σεξ, των διακινητών, των προαγωγών και των ιδιοκτητών οίκων ανοχής.

GUE/NGL Group

 Malin BJÖRK

Martina ANDERSON

Nikolaos CHOUNTIS

Stefan ECK

Barbara SPINELLI

Lynn BOYLAN

Matt CARTHY

Stelios KOULOGLOU

Kostadinka KUNEVA

Paloma LÓPEZ BERMEJO

Jiří MAŠTÁLKA

Liadh NÍ RIADA

Estefanía TORRES MARTÍNEZ

S&D Group

Anna HEDH

Jens NILSSON

Jytte GUTELAND

Marita ULVSKOG

Olle LUDVIGSSON

Iratxe GARCÍA-PEREZ

Tanja FAJON

Gabriele PREUSS

Maria NOICHL

Soraya POST

Ana GOMES

Greens/EFA Group

Linnéa Engström

Jordi Sebastia (πρώην ΜΕΡ)