Μπείτε στον διάλογο για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας

Ένα σημαντικό κείμενο, η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και η εφαρμογή της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί τις συναρμόδιες Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι εισηγήτρια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς GUE-NGL στην Επιτροπή Αναφορών και ταυτόχρονα είναι σκιώδης εισηγήτρια στις Επιτροπές Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων. Θα είχε μεγάλη αξία για εμάς να γνωρίσουμε τις προτάσεις σας προκειμένου να διαμορφώσουμε την Γνωμοδότηση. Εδώ είναι το κείμενο της Eυρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας και ένα επεξηγηματικό κείμενο για το τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας.

Στείλτε τη γνώμη και τις προτάσεις σας στο email: kkuneva.athens@gmail.com μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.