Κωνσταντίνα Κούνεβα: «Στο Κόκκινο» για την έκθεση «Ισορροπία ζωής και εργασίας»

Αυτές τις μέρες, στις επιτροπές Γυναικών και Απασχόλησης συζητάμε ένα πολύ σημαντικό κείμενο, την έκθεση για την ισορροπία ζωής και εργασίας. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια από τη μεριά της GUE, της ευρωπαϊκής αριστεράς, στην έκθεση αυτή και μαζί με τους συνεργάτες μου προσπαθήσαμε να βάλουμε στον διάλογο για την προετοιμασία της έκθεσης αυτής, φορείς από την Ελλάδα, όπως  συνδικάτα, γυναικείες οργανώσεις,  επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της απασχόλησης και της ισότητας των φύλων.

Τι σημαίνει ισορροπία ζωής και εργασίας; Σημαίνει πολύ απλά ότι η εργατική νομοθεσία πρέπει να παίρνει υπόψη τις ανάγκες των εργαζόμενων, ιδιαίτερα όταν είναι γονείς ή θέλουν να γίνουν γονείς. Υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις εθνικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν την άδεια μητρότητας, τις γονικές άδειες της μητέρας και του πατέρα. Αλλά αυτά τα νομοθετήματα είναι ξεπερασμένα, δεν παίρνουν υπόψη αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά εργασίας, στα ωράρια. Και δεν παίρνουν υπόψη το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Επίσης, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις νομοθεσίες από χώρα σε χώρα, ενώ τα κράτη μέλη είναι εντελώς απρόθυμα να υιοθετήσουν κοινές ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες. Αυτό φάνηκε με την οδηγία για την άδεια μητρότητας, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να αυξηθεί στις 18-20 εβδομάδες, αλλά το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη μέλη, την μπλόκαραν. Και η Κομισιόν μάλλον βολεύτηκε με αυτή την εξέλιξη.

Γενικά, γίνεται προσπάθεια αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν με κριτήριο όχι τις ανάγκες των εργαζόμενων, των γονιών και των παιδιών τους, των οικογενειών, αλλά με κριτήριο τις ανάγκες τις λεγόμενης ανταγωνιστικότητας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων για «ευελιξία» και «ελαστικότητα» στην εργασία.

Εμείς επιδιώκουμε τα θέματα των γονικών αδειών, της άδειας μητρότητας και πατρότητας, των παροχών που στηρίζουν τα ζευγάρια και την οικογένεια να ρυθμιστούν με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες. Πρώτα από όλα τις ανάγκες των παιδιών, που στα πρώτα τους βήματα στη ζωή χρειάζονται όσο γίνεται περισσότερο κοντά τους τη μητέρα και τον πατέρα τους.

Στην έκθεση θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία. Και θα προσπαθήσουμε όλες οι νομοθεσίες που ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα και είναι διάσπαρτα σε διαφορετικές οδηγίες και κανονισμούς, όπως η άδεια μητρότητας ή οι γονικές άδειες, να μπούν σε ένα μεγάλο κοινό νομοθέτημα, μια ενιαία οδηγία για την ισορροπία ζωής και εργασίας. Η Ευρώπη που γερνάει χρειάζεται ένα καλό, γενναιόδωρο πακέτο παροχών για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000033625/I-Europi-sto-Kokkino