«Η ΕΚΤ επιμένει στην αδιαφάνεια και στην άρνηση λογοδοσίας»

Νέα ερώτηση της Κ. Κούνεβα για την άρνηση της ΕΚΤ να δώσει πλήρη στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και για τη συμμετοχή Ντράγκι στο κλειστό κλάμπ G30

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνείται να παράσχει στοιχεία στα ελεγκτικά όργανα της Ε.Ε και το γεγονός επισημαίνει με νέα ερώτηση της η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Η Κ.Κούνεβα επικρίνει την επιμονή της  ΕΚΤ να ερμηνεύει την “ανεξαρτησία” της ως πλήρη ελευθερία από ελέγχους, ακόμη κι όταν αυτοί γίνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το κορυφαίο ελεγκτικό όργανο της Ε.Ε. Η στάση της ΕΚΤ έχει διπλό αρνητικό αντίκτυπο: πρώτον, γιατί συμπεριφέρεται ως εξουσία υπεράνω κάθε λογοδοσίας και δεύτερον υπογραμμίζει το δημοκρατικό έλλειμμα της Ε.Ε.

Επιπλέον, η Κ. Κούνεβα καλεί την ΕΚΤ να απαντήσει αν ο επικεφαλής της, Μάριο Ντράγκι, θα αναστείλει τη συμμετοχή του στο κλειστό κλαμπ διεθνών τραπεζικών παραγόντων (ομάδα G30), σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, Έμιλυ Ο Ράιλι.

Τέλος, ζητά από την Επιτροπή για το τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει -εν όψει και των συζητήσεων για την αναμόρφωση της Ευρωζώνης- ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Κ. Κούνεβα, μαζί με τους  ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη και Σ. Κούλογλου, είχαν υποβάλει αντίστοιχη ερώτηση για την άρνηση της ΕΚΤ να  δώσει πλήρη στοιχεία στο  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο ελέγχου του για τον ρόλο της Κομισιόν στα τρία ελληνικά μνημόνια.

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

  • Προς ΕΚΤ
  • Προς Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: «Νέα άρνηση της ΕΚΤ να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία»

Σε νέα έκθεσή του «για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ»[1] το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπογραμμίζει την άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες. Είναι η δεύτερη φορά που η ΕΚΤ αρνείται αυτό τον έλεγχο. Τον περασμένο Νοέμβριο, σε έκθεσή του για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών προγραμμάτων, το ΕΕΣ δήλωσε αδυναμία αποτίμησης του ρόλου της ΕΚΤ, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε έγγραφα που της ζητήθηκαν.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κάλεσε τον επικεφαλής της ΕΚΤ να διακόψει τη συμμετοχή του στο κλειστό και αδιαφανές κλαμπ διεθνών τραπεζικών παραγόντων (G30)[2]

Ερωτάται η ΕΚΤ:

-Θυμίζοντας προηγούμενη Ερώτηση που έχει κατατεθεί για το ίδιο θέμα[3], γιατί επιμένει να αρνείται την πλήρη πρόσβαση του ΕΕΣ στις πληροφορίες που αυτό της  ζητεί;

-Πότε σκοπεύει να συμμορφωθεί ο επικεφαλής της ΕΚΤ στη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας να αναστείλει τη συμμετοχή του στην ομάδα G30;

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Με βάση τις παρεμβάσεις του ΕΕΣ και της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, τι μέτρα προτείνει και σκοπεύει να πάρει στο πλαίσιο της συζητούμενης μεταρρύθμισης[4]  της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της ΕΚΤ στα ελεγκτικά όργανα  της Ε.Ε.;

 

 

 

[1]https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=44556

[2]https://www.ombudsman.europa.eu/el/press/release.faces/en/88696/html.bookmark

[3]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-007161+0+DOC+XML+V0//EN&language=en

[4]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_en.htm