Συνάντηση με εκπροσώπους του ENCA

Προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα, θηλασμός, υποστήριξη της μητρότητας, ενημέρωση των γονιών, σεβασμός στη γέννα σε κάθε έκφανση και μορφή.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, European Network of Childbirth Association (ENCA) ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια και έχει μέλη από 22 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας εκπροσωπείται τα τελευταία 10 χρόνια από την κα Ανδρεουλάκη Μαρία, βοηθό  μητρότητας.

Η κα Ανδρεουλάκη μαζί με άλλα μέλη του Δικτύου, εξέθεσαν τη δράση τους, τη σημαντικότητά της, την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα, ώστε η κάθε γυναίκα να χρήζει σεβασμού και κατάλληλης φροντίδας. Σαν μέλη του δικτύου που έχουν ερευνήσει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έκαναν προτάσεις βελτίωσης  των συνθηκών τοκετού και  αποφυγής της μαιευτικής βίας, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης στατιστικών στοιχείων για φυσιολογικούς και μη τοκετούς.

Στις ευρωπαϊκές χώρες με καλές πρακτικές συγκαταλέγεται η Πολωνία, που πραγματοποίησε  μεγάλη καμπάνια για την αξιοπρέπεια στον τοκετό, αλλά και η Ισπανία, που με δράσεις με τη συμμετοχή  γνωστών  ηθοποιών, παριστά  με γλαφυρό τρόπο στον ανδρικό πληθυσμό τη βία που μπορεί μία γυναίκα να υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.