«Απαγόρευση ανταγωνισμού στη ΔΕΗ ΑΕ»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή -Άρθρο 130 του Κανονισμού Συντάκτες: Γεώργιος Κατρούγκαλος (GUE/NGL) , Εμμανουήλ Γλέζος (GUE/NGL) , Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL) , Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL)   Με το νόμο 4273/2014 (146 Α) «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» προβλέπεται η πώληση του 30% ...

Περισσότερα


» Έλεγχος συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή -Άρθρο 130 του Κανονισμού Συντάκτες: Κώστας Χρυσόγονος(GUE/NGL) , Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL) , Γεώργιος Κατρούγκαλος (GUE/NGL) , Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL) , Εμμανουήλ Γλέζος (GUE/NGL) , Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL)   Στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επιβεβαιώνε...

Περισσότερα


«Έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια της εφαρμογής μέτρων λιτότητας»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή -Άρθρο 130 του Κανονισμού Συντάκτες: Γεώργιος Κατρούγκαλος (GUE/NGL) , Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL) , Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL) , Εμμανουήλ Γλέζος (GUE/NGL) , Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL) , Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL)   Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των ΗΕ Cephas Lumina (Report on the ...

Περισσότερα