Αυστηρότερα όρια για τις επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας

Αυστηρότερα όρια για τις  επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας

 

 

 

Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2017

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε να ρυθμίσει αυστηρότερα όρια για την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας.

 Η σημερινή ψηφοφορία κατέστησε αυστηρότερη την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (CMD) από τον Μάιο του περασμένου έτους.

 Η ομάδα της GUE/NGL τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ της συμπερίληψης των τοξικών ουσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ουσίες οι οποίες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα και την ανάπτυξη του παιδιού και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.

Ο σκιώδης εισηγητής της GUE-NGL Patrick Le Hyaric εξήγησε τη σημασία αυτής της πρότασης:

«Οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία για την αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα των εργαζομένων που εκτέθηκαν σε τέτοιες ουσίες. Η Επιτροπή καλείται τώρα να αναθεωρήσει την αρχική της πρότασή, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει τα τοξικά για την αναπαραγωγή στον εργασιακό χώρο έως το πρώτο τρίμηνο του 2019. «

 «Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για μεγαλύτερη προστασία της υγείας των εργαζομένων, που σημαίνει αυστηρότερα δεσμευτικά όρια και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας».

 «Οι καρκίνοι που σχετίζονται με την εργασία είναι η πρώτη αιτία θανάτου των εργαζομένων στην Ευρώπη. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις ρίζες του με αυστηρότερα και δεσμευτικά όρια για τους εργοδότες», πρόσθεσε ο Γάλλος Ευρωβουλευτής.

«Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση της υγείας τους -πέραν των μακροπρόθεσμων ελέγχων- πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση (σ.σ καρκινογόνοι-μεταλλαξιογόνοι παράγοντες) ως ελάχιστη απαίτηση για την προστασία της υγείας τους. Οι εργοδότες πρέπει να ενεργούν υπεύθυνα και συνεπώς να εργαστούν για την εξάλειψη και τον περιορισμό όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στο χώρο εργασίας.»

 «Θα επιμείνουμε στην εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, ακόμη και όταν υπάρχουν αβεβαιότητες. Η προστασία των εργαζομένων και η ευημερία τους πρέπει να μπουν πάνω από τα κέρδη », κατέληξε ο Le Hyaric.