Ανησυχία για την κατάσταση των γυναικών καρκινοπαθών στη Λωρίδα της Γάζας

Με επιστολή προς την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας 61 Ευρωβουλευτές, τριών πολιτικών ομάδων για την κατάσταση των γυναικών καρκινοπαθών στη Λωρίδα της Γάζας και την παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασής τους στην υγεία και ζητήσαμε να εκφράσει δημόσια αλληλεγγύη και να λάβει μέτρα.

Η ιατρική περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη στη Λωρίδα -όπως συμβαίνει συχνά με τη θεραπεία του καρκίνου- και οι ασθενείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άδειες εξόδου από τις ισραηλινές αρχές, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα νοσοκομεία της Δυτικής Όχθης.

Το 2018, χορηγήθηκε περίπου το 50% των αιτήσεων άδειας, υποχωρώντας από το 92% του 2012. Τους τελευταίους 12 μήνες, περισσότερες από 50 γυναίκες καρκινοπαθείς προσέφυγαν στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ισραήλ (PHRI) -μια ισραηλινή οργάνωση επικεντρωμένη στο δικαίωμα στην υγεία. Ωστόσο, κάθε φορά που οι PHRI πετύχαιναν τη διασφάλιση πρόσβασης στην περίθαλψη για αυτές τις ασθενείς και την αντιστροφή συγκεκριμένων πολιτικών που επηρεάζουν την ικανότητά τους να βγουν από τη Λωρίδα, εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις.

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή των ευρωβουλευτών:

Για την κατάσταση των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο στη Λωρίδα της Γάζας

Αγαπητή Ύπατη Εκπρόσωπε / Αντιπρόεδρε Mogherini,

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο πολλές οργανώσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν για τον καρκίνο του μαστού. Σε αυτό το πλαίσιο, η επείγουσα κατάσταση των γυναικών ασθενών από τη Γάζα που δεν μπορούν να λάβουν άδειες από τις ισραηλινές αρχές ώστε να βγουν από τη Λωρίδα και να ταξιδέψουν, για να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία κατά του καρκίνου, έχει περιέλθει στην αντίληψή μας.

Το 2018 ανέκυψαν συνεχώς εντεινόμενες δυσκολίες για τους ασθενείς από τη Λωρίδα της Γάζας που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη, επηρεάζοντας τους πιο ευάλωτους μεταξύ αυτών: τις γυναίκες ασθενείς με καρκίνο. Όταν η ιατρική περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη στη Λωρίδα -όπως συμβαίνει συχνά με τη θεραπεία του καρκίνου- οι ασθενείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άδειες εξόδου από τις ισραηλινές αρχές, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα νοσοκομεία της Δυτικής Όχθης.

Το 2018, χορηγήθηκε περίπου το 50% των αιτήσεων άδειας, υποχωρώντας από το 92% του 2012. Τους τελευταίους 12 μήνες, περισσότερες από 50 γυναίκες καρκινοπαθείς προσέφυγαν στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ισραήλ (PHRI) -μια ισραηλινή οργάνωση επικεντρωμένη στο δικαίωμα στην υγεία. Ωστόσο, κάθε φορά που οι PHRI πετύχαιναν τη διασφάλιση πρόσβασης στην περίθαλψη για αυτές τις ασθενείς και την αντιστροφή συγκεκριμένων πολιτικών που επηρεάζουν την ικανότητά τους να βγουν από τη Λωρίδα, εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις. Η εκτεταμένη προσπάθεια υποστήριξης και υπεράσπισής τους -η δουλειά των μέσων ενημέρωσης, ο διάλογος με τον ισραηλινό στρατό, η διαβούλευση επί του θέματος στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ (Κνέσετ) και μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανέτρεψε γενικές αρνήσεις για όσους υποτίθεται ότι σχετίζονται με τη Χαμάς- είχε αρχικά ως αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες, των οποίων οι υποθέσεις απορρίφθηκαν προηγουμένως, να λάβουν άδειες.

Ωστόσο, παρά τις φαινομενικές αυτές επιτυχίες, ακόμα και στα υψηλότερα νομικά κλιμάκια, νέες γυναίκες ασθενείς -στις οποίες αρνήθηκαν τη θεραπεία- προσέφυγαν τώρα στους PHRI και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού τους αρνήθηκαν εκ νέου τις άδειες και, ως εκ τούτου, την πρόσβαση στην υγεία.

Αυτοί οι περιορισμοί παραβιάζουν το δικαίωμα στην υγεία, όπως διατυπώνεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (άρθρο 12) και στις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, του 2018. Προέρχονται από μια γενική επιδείνωση του συστήματος υγείας στη Γάζα μετά από 11 χρόνια αποκλεισμού από τις ισραηλινές αρχές.

Για αυτήν την κατάσταση, ζητούμε επειγόντως από εσάς και την ΕΕ:

1. Να εκφράσετε δημόσια και συγκεκριμένα αλληλεγγύη απέναντι  στις γυναίκες ασθενείς από τη Γάζα.

2. Να ζητήσετε από τις ισραηλινές αρχές να θέσουν τέλος σε αυτούς τους περιορισμούς και σε όλες τις πράξεις παρενόχλησης και καταστολής, ιδίως κατά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα.

3. Να λάβετε όλα τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα για να διασφαλίσετε αποτελεσματικά τον σεβασμό του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (άρθρο 12) και Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, του 2018.

4. Να ζητήσετε επειγόντως συνάντηση με την ισραηλινή πρεσβεία στην ΕΕ, ώστε να θίξετε το θέμα της κατάστασης των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο στη Λωρίδα της Γάζας.

5. Να καταδικάσετε τον παράνομο αποκλεισμό που πραγματοποιεί το Ισραήλ.

Με εκτίμηση,

Miguel Urbán Crespo, MEP GUE/NGL

Marco Affronte, MEP GREENS/EFA

Marina Albiol, MEP GUE/NGL

Martina Anderson, MEP/GUE NGL

Marie Arena, MEP S&D

Margrete Auken, MEP GREENS/EFA

Guillaume Balas, MEP S&D

Xabier Benito Ziluaga, MEP GUE/NGL

Malin Bjork, MEP GUE/NGL

Lynn Boylan, MEP GUE/NGL

Matt Carthy, MEP GUE/NGL

Nikolaos Chountis, MEP GUE/NGL

Sergio Gaetano Cofferati, MEP S&D

Jakop Dalunde, MEP GREENS/EFA

Karima Delli, MEP GREENS/EFA

Linnéa Engström, MEP GREENS/EFA

Jill Evans, MEP GREENS/EFA

Eleonora Forenza, MEP S&D

Tania González Peñas, MEP GUE/NGL

Theresa Griffin, MEP S&D

Yannick Jadot, MEP GREENS/EFA

Eva Joly, MEP GREENS/EFA

Jude Kirton-Darling, MEP S&D

Merja Kyllônen, MEP GUE/NGL

Stelios Kouloglou, MEP GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, MEP GUE/NGL

Edouard Martin, MEP S&D

Jiri Mastalka, MEP GUE/NGL

Marisa Matias, MEP GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, MEP GUE/NGL

Tilly Metz, MEP GREENS/EFA

Ana Miranda, MEP GREENS/EFA

Norbert Neuser, MEP S&D

Liadh Ní Riada, MEP GUE/NGL

Jean Lambert, MEP GREENS/EFA

Philippe Lamberts, MEP GREENS/EFA

Patrick Le Hyaric, MEP GUE/NGL

Javier López, MEP S&D

Paloma López, MEP GUE/NGL

Sabine Lösing, MEP GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis, MEP GUE/NGL

Georgi Pirinski, MEP S&D

Soraya Post, MEP S&D

Lola Sánchez Caldentey, MEP GUE/NGL

Michele Rivasi, MEP GREENS/EFA

Sofia Sakorafa, MEP GUE/NGL

Judith Sargentini, MEP GREENS/EFA

Helmut Scholz, MEP GUE/NGL

Molly Scott Cato, MEP GREENS/EFA

Jordi Solé, MEP Greens/EFA

Barbara Spinelli, MEP GUE/NGL

Bart Staes, MEP GREENS/EFA

Neoklis Sylikiotis, MEP GUE/NGL

Keith Taylor, MEP GREENS/EFA

Josep-Maria Terricabras, MEP GREENS/EFA

Isabelle Thomas, MEP GUE/NGL

Estefania Torres Martínez, MEP GUE/NGL

Bodil Valero, MEP GREENS/EFA

Monika Vana, MEP GREENS/EFA

Marie-Christine Vergiat, MEP GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu, MEP GUE/NGL.