Συμμετοχή της Κωνσταντίνας Κούνεβα στην 60η Συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών

Στις 14-17 Μαρτίου 2016 η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της GUE-NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα πήρε μέρος στην 60η Συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών στον κόσμο, στο πλαίσιο της αποστολής της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων [FEMM] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εν λόγω Σύνοδο, διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη και συμμετέχουν πολιτικοί, κυβερνητικοί αντιπρόσωποι των κρατών μελών, φορείς των Ηνωμένων Εθνών, διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων, ΜΚΟ, καθώς και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο.

Το θέμα της φετινής συνόδου, ήταν η εφαρμογή μέρους της ατζέντας 2030 η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 και αναφέρεται στην χειραφέτηση και ενδυνάμωση των γυναικών και την συμμετοχή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη [στόχος 5 :PLANET 50-50 της ατζέντας για την ισότητα των φύλων]. Επιπλέον, συζητήθηκε η επαναξιολόγηση των συμπερασμάτων της 57ης συνεδρίασης της CSW (Επιτροπή του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών), για τα δικαιώματα των γυναικών, για την εξάλειψη και την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με βάση την Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσεων.

Το πρόγραμμα της Επιτροπής για την Κατάσταση των Γυναικών 17-24/03 περιελάμβανε επίσημες συναντήσεις με άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη, πάνω από 200 παράλληλες εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, και αναμένονται το τελικό σχέδιο με τα συμπεράσματα της συνόδου.

Η ομάδα της Επιτροπής FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθε σε επαφή με τον πρέσβη της ΕΕ στις ΗΠΑ, ο οποίος ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακολούθησε μέρος των επίσημων συνεδριάσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ, συναντήθηκε με εκπροσώπους-ειδικούς του ΟΗΕ σε θέματα γυναικών, ισότητας και ανάπτυξης, με ΜΚΟ, με εκπροσώπους της UNICEF για έκτακτα προγράμματα και συμμετείχε σε διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων με τους διαφόρους φορείς και κατά την διάρκεια των παράλληλων εκδηλώσεων, η Κωσταντίνα Κούνεβα εξήρε προβληματισμούς γύρω από θέματα ανταγωνισμού ο οποίος επηρεάζει την θέση των γυναικών και εντείνει τις διακρίσεις. Επιπρόσθετα, η Κ.Κούνεβα έδωσε έμφαση στην ανάγκη εκπαίδευσης πολιτών σε θέματα ισότητας και αλληλοσεβασμού των δύο φύλων. Ανέδειξε επίσης, τις επιπτώσεις της σύγχρονης κρίσης στην Ελλάδα, τις διαστάσεις που έχει λάβει το προσφυγικό, τονίζοντας πως σε κάθε ζοφερή περίοδο τα πρώτα θύματα είναι πάντα οι γυναίκες.

Τέλος, τόνισε την επιτακτική ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης φορέων και πολιτών, βιωματικής εκπαίδευσης και την ανάγκη επιτάχυνσης νομοθετικών ρυθμίσεων που να ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου και την εφαρμογή τους, όπως είναι για παράδειγμα η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.