Σε εξέλιξη το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ: «Μετασχηματισμός της κρίσης μέσω της Kοινωνικής και Aλληλέγγυας Οικονομίας»