Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης θέτει από σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 9/6 και ώρα 12:00.

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία το σχέδιο νόμου θέτει σε μια νέα ορθολογικότερη βάση την συγκρότηση και την λειτουργία των ΚΕΠΑ, με μείωση της ταλαιπωρίας των αναπήρων και επιστημονική προσέγγιση του ποσοστού αναπηρίας. Ενδεικτικά το σχέδιο νόμου, το οποίο τέθηκε από σήμερα σε διαβούλευση, προβλέπει τις εξής παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία:

  • Καταργείται η καταβολή παραβόλου των 46.14 ευρώ στα ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους πολίτες και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας. Ενώ από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται και οι ασφαλισμένοι ΑμεΑ, των οποίων το παράβολο καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς τους.
  • Προβλέπεται στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στα ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, παράταση του δικαιώματος της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, της χορήγησης του προνοιακού επιδόματος και πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
  • Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από πρόσωπα με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα και η οποία θα συμβάλει στην επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες και θα επανεξετάσει τον κατάλογο των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του.
  • Πλέον, οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ θα ισχύουν για κάθε χρήση και απλοποιείται, όχι μόνο η δική τους λειτουργία, αλλά και ο τρόπος απόδοσης των προνοιακών επιδομάτων
  • Καταργείται η αναστολή καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων.
  • Θεσπίζεται η συμμετοχή στο Δ.Σ του ΙΚΑ, εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ

 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=2767