«Γυναικεία αμειβόμενη εργασία»

Την Πέμπτη, 14 Μαίου 2015, η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Κούνεβα θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν τα γυναικεία θέματα, με έμφαση στην οδηγία της Άδειας Μητρότητας που απειλείται. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από τον ΣΕΠΕ, την ΑΔΕΔΥ και την ΓΣΕΕ.